303 Second Street Park
Gensler
San Francisco, Kalifornien, USA
2010

303 Second Street Park

© Dennis Mayer Photography

2010 anlitades arkitektbyrån Gensler för att omvandla ett helt kvarter i San Franciscos snabbutvecklande södra finansdistrikt. Målet för projektet var att locka nya butiker och kontor samt att skapa ett mer engagerande stadsliv. För att attrahera butiker disponerade Gensler om byggnaden genom att öppna upp entréplanen med nya glaspartier och skapa sittplatser utomhus som delvis skyddas av ett glastak. Hållbarhet var ett viktigt fokus i projektet som när det var klart tilldelades certifieringarna LEED-EB Gold och Energy Star.

Som en del av projektets hållbarhetsinriktning byggdes sittplatserna och borden utomhus av miljövänligt Kebony Clear-trä som fått en Penofin-försegling. Även om det inte är nödvändigt att försegla Kebony – obehandlat åldras det och får en vacker, silvergrå patina – kan man göra det om man vill bevara den ursprungliga bruna färgen. 

Fotografierna här togs åtta år efter att projektet hade avslutats, och de visar på Kebonys anmärkningsvärda styrka och hållbarhet samt vad som kan uppnås om man väljer att försegla träet vid bygget. Det här projektet visade sig bli oerhört framgångsrikt som en hållbar samlingsplats, placerad i hjärtat av ekonomisk och urban tillväxt.

Relaterade Projekt

Hitta en återförsäljare nära dig