Arkitektpar valde Kebony till London-lägenheten
David Stanley
London
2017

Arkitektpar valde Kebony till London-lägenheten

Aksel Jermstad

David Stanley och Romy Grabosch är båda erfarna arkitekter och har jobbat med prestigefyllda projekt över hela världen. När de skulle bygga till sitt eget hem ville de skapa något helt unikt av hög kvalitet.

Även om familjen i dag bor i storstaden London, är han angelägen om att hans barn ska växa upp med en relation till trävirke och andra naturelement.

– I egenskap av arkitekter, och inte minst föräldrar, är vi skyldiga att bygga hållbara hus för kommande generationer. Vi behöver lära dem om olika material, så att de i framtiden kan göra bra val både för sig själva och för miljön, säger han engagerat.

Skyddande exteriör

Arkitektparet är väl bekanta med vikten av att använda kvalitetsmaterial, både med tanke på design och funktion. De enades snabbt om att satsa på Kebony.

– Vi valde från början förkolnad Kebony, eftersom det är ett miljövänligt kvalitetsmaterial med ett helt unikt utseende, men efter att faktiskt ha arbetat med det, överträffade det alla förväntningar. För oss som arkitekter var det verkligen ett fantastiskt material att jobba med och helt perfekt för utomhusbeklädnad, berättar paret.

– Det är ett både-och-material. Det är ett skyddande yttre som skyler hemmet från väder och vind, men det är också ett konstverk i sig.

Vann prestigefyllt designpris

Parets iögonenfallande Kebony-tillbyggnad vann första pris i kategorin Housing Exterior Surface vid förra årets Surface Awards-utdelning. Detta pris tilldelas den mest innovativa användningen av material i byggprojekt runt om i världen och bidragen bedöms efter typ av material, användningsområde samt projektets estetiska utformning.

Traditionell japansk metod

Den typ av Kebony som David och Romy använde behandlas på ett mycket speciellt sätt. Företaget Shou Sugi Ban, som håller till i Storbritannien, använder gamla japanska tekniker för att ge Kebony-trävirke ett helt unikt utseende. Shou Sugi Ban är ett japanskt uttryck och betyder "bränt cederträ". Shou Sugi Ban säljer både Kebony Clear och Character som behandlats med den här metoden och resultatet är ett trävirke med en unik särart, sprängfyllt med spännande färgnyanser och strukturer.

Parets iøynefallende Kebony-påbygg vant førsteprisen i kategorien ‘Housing Exterior Surface’ under fjorårets Surface Awards-utdeling. Denne prisen gis til den mest innovative bruken av materialer i byggeprosjekter over hele verden, og bidrag dømmes etter type materiale, bruksområde og det estetiske designet på prosjektet.

Tradisjonell japansk metod

Den typ av Kebony-typen som David og Romy brukte er behandlet på en helt spesiell måte. Selskapet Shou Sugi Ban, som holder til i Storbritannia, bruker gamle japanske teknikker for å gi Kebony-treverk et helt unikt utseende. «Shou Sugi Ban» er et japansk uttrykk og betyr «brent sedertre». Shou Sugi Ban selger både Kebony Clear og Character som er behandlet med denne metoden, og resultatet er et treverk med en unik egenart, spekket med spennende fargenyanser og strukturer

Relaterade Projekt

Hitta en återförsäljare nära dig