DET BIOLOGISKA HUSET
Een til een
Middelfart, Danmark
2016

DET BIOLOGISKA HUSET

Biologiska huset är ett modernt, hållbart och modulärt boendekoncept med särskilt fokus på arkitektur, material, inomhus luftkvalitet och unik design. Det byggdes med återvunna restprodukter från jordbruksindustrin, med material som gräs, halm och tång, vilka annars skulle betraktas som avfall och bränts för energi. Dessa material bearbetas istället till värdefulla naturliga byggmaterial som utgör huvuddelen av de råmaterial som behövs för projektet. Därigenom undviks den miljöpåverkan som förbränningen skulle orsaka.

Projektet stöds fullt ut av Miljöministeriets miljöfond, då allt material som används i byggnaden finns tillgängligt kommersiellt och är grundligt testat och godkänt. Mer än 40 viktiga strategiska partners har varit involverade i byggandet av biologiska huset, däribland; Novofibre, Horn Group, Thermocell, Derbigumk, Rheinzink och Kebony för fasadbeklädnaden. Biologiska huset är den första konstruktionen i samband med öppnandet av BIOTOPE - en unik ny utställningspark och ett kunskapscentrum för hållbar konstruktion, samt Danmarks största permanenta byggutställning.

Relaterade Projekt

Hitta en återförsäljare nära dig