Helgeland Kraftverk
Stein Hamre Arkitekter
Mosjön, Norge
2015

Helgeland Kraftverk

© Bjørn Leirvik

Øvre Forsland kraftverk tillhörande Helgeland Kraft har designats för att berätta historian om sin plats och för att ge kunskap om elproduktion genom att tillåta besökare att uppleva produktionen av hydralisk elektricitet under olika steg av processen. Från den närbenägna bron, flyter det kraftfulla vattenflödet som driver turbinerna som ses vid stationen och hjärtat av den och det inre arbetet visas genom en öppning. Detta avslöjas med hjälp av ljusdesign i interiören - inspirerad av det mystiska norrskenet. 

Teamet från Stein Hamres arkitektkontor säger: “Verket har designats att reflektera landskapets karaktär, det är benäget vid flodbädden in en glänta i kanten av en granskog. Största inspirationen för designen gav de vertikala och oregelbundna granarna. Kebony träslaget kommer att få en grå patina med tiden då det påverkas av elementen. Hållbarheten och lågt underhåll för träslaget gör det perfekt för avlägsna platser.”

Relaterade Projekt

Hitta en återförsäljare nära dig