Hunter's Point South Waterfront Park
Thomas Balsley Associates, WEISS/MANFREDI
New York, USA
2013

Hunter's Point South Waterfront Park

Efter att ha varit under utveckling under 4 år välkomnar nu Hunter's Point South Waterfront Park i Long Island City, USA, besökare och skapar det första kapitlet i föryngringen av området som ligger vid East river i Queens, New York.

Hunter's Point är designad av Thomas Balsley Associates och Weiss/Manfredi och omfattar ett vidsträckt grönområde som rymmer ett brett utbud som: en urban strand, en järnvägs-trädgård med växter från den inhemska faunan planerad på oanvänd godsräls och en iögonfallande paviljong, som ansluter det urbana bostadsområdet till East River. Parkens upphöjda träpromenad är gjord av Kebony clear.

Related projects

Hitta en återförsäljare nära dig