MOHOLT FÖRSKOLA
MDH Arkitekter
Trondheim, Norge
2016

MOHOLT FÖRSKOLA

© Kathrine Sørgård / MHD Arkitekter

Visionen för Moholt 50|50 studentby är inte bara att förse enkla och prisvärda bostäder men också att göra vardagen lättare för studenter för att tillåta större fokus på studierna. Med ett starkt miljö- och gemenskapsfokus så är Moholt menat att vara ett värdefullt tillskott till området vilket kommer att gynna det lokala samhället, i stället för att bara vara en förlängning av universitetets befintliga boende. 

Moholt 50|50 kommer att skapa nya arbetstillfällen för lokalbefolkningen, samtidigt som det utvecklar välbehövliga faciliteter såsom en förskola för 171 barn vars föräldrar studerar på universitetet. Under hela utvecklingsprocessen så har det lagts en betydande vikt på att främja miljövänlig konstruktion. Därför valde MDH Arkitekter att använda Kebony-trä som det huvudsakliga byggnadsmaterialet för fasaden för både studentbyn och förskolan. 

Relaterade Projekt

Hitta en återförsäljare nära dig