Villa Circuitus
Simone Kreutzer, Tommy Wesslund
Växjö, Sverige
2015

Villa Circuitus

© Anders Bergön

Villa Circuitus byggdes för att uppfylla de passiva huskraven, med strikta miljökrav gällande design och konstruktionsmaterial. Både Simone Kreutzer och Tommy Wesslund är certifierade passiva husexperter med specialexpertis inom energi och ventilation, kunskap som de inkluderade i sitt senaste projekt. De var de kreativa drivkrafterna bakom detta projekt och samarbetade med Nina Sandahl från SAJT Arkitektstudio för att designa det skräddarsydda hemmet, Sveriges första runda passiva hus.

Simone Kreutzer kommenterar “Vi har en passion för att göra hållbara hem och så vi behöver försäkra oss om att varje element i huset var ansvarsfullt anskaffat. Ballustraden med solarpanel, återvinningsisoleringen och den slående Kebony beklädnaden, allt hjälper att realisera vår vision om ett verkligt hållbart miljövänligt hem.”

Relaterade Projekt

Hitta en återförsäljare nära dig