Analyse levenscyclus

Precise transport distance for Kebony Character varies depending on which forest the timber originates from, but on average it is transported approximately 600 km by lorry. Kebony Clear is transported by ship from New Zealand, via Hong Kong and Rotterdam, to Kebony in Skien, which amounts to almost 28.000 km. When calculating the emissions using EcoInvent 3.1 datasets for lorry and sea transport, and assessing the emissions using the IPCC 2013 impact assessment method, we get approximately 0,2 kg CO2 equivalents per length metre decking for both materials.

Grondstoffen

Kebony Character en Kebony Clear worden van FSC®-gecertificeerd hout gemaakt. 

Kebony Character and Kebony Clear are based on FSC®-certified wood.

Transport

Kebony Character wordt van hout van de grove den uit Zweden gemaakt en Kebony Clear wordt van hout van de montereyden uit Nieuw-Zeeland gemaakt. Dankzij gereduceerde uitstoot door transport over zee (per ton-kilometer) is het aardopwarmingsvermogen voor het transport van beide houtsoorten vrijwel gelijk. 

De exacte afstand waarover Kebony Character wordt getransporteerd verschilt ten aanzien van het bos waar het hout vandaan komt, maar gemiddeld wordt het ongeveer 600 km per vrachtwagen vervoerd. Kebony Clear wordt per schip vanuit Nieuw-Zeeland via Hong Kong en Rotterdam naar de Kebony-fabriek in Skien vervoerd, ongeveer 28.000 km in totaal. Bij de berekening van emissies met de datasets van EcoInvent versie 3.1 voor zowel vervoer per vrachtwagen als schip en beoordeling van de emissies met de IPCC 2013 effectbeoordelingsmethode, komt dit voor beide soorten materiaal neer op ongeveer 0,2 kg CO2 equivalent per meter.

 Kebony Character is based on Pinus Sylvestris from Sweden, whereas Kebony Clear is based on Pinus Radiata from New Zealand. Due to the lower emissions from sea transport per ton-kilometre, the global warming potential from transport of the two different wood types is almost identical.

Verwerking

Kebony wordt geproduceerd door het hout met een vloeistof op 100% biologische basis, voornamelijk gebaseerd op furfurylalcohol een bijproduct van de suikerrietproductie, te impregneren. Dit maakt het hout niet giftig en dus volledig veilig. Daardoor heeft Kebony het Nordic Swan-ecolabel gekregen (de tegenhanger van het Flower-label in de EU). De technische eigenschappen van Kebony zijn vergelijkbaar met ander typen duurzaam hout. Daarnaast is Kebony volledig onderhoudsvrij, wat inhoudt dat het geen extra behandeling dan gewoon reinigen nodig heeft. 

In vergelijking daarmee wordt standaard behandeld hout doorgaans met koperverbindingen geïmpregneerd. Deze zijn niet bijzonder schadelijk voor de mens, maar kunnen wel extreem giftig zijn voor waterorganismen. Veel met koper geïmpregneerde producten zijn met biociden behandeld, voornamelijk om hun bestendigheid tegen schimmels te vergroten. Voorbeelden van deze biociden zijn gechloreerde triazolen die uiterst giftig en gevaarlijk voor waterorganismen zijn en allergieën en voortplantingsproblemen kunnen veroorzaken. Hout, geïmpregneerd met dit type stoffen, mag niet worden gebruikt voor het verzamelen van drinkwater of in contact komen met voedsel en diervoeders. Daarnaast mag dit soort behandeld hout alleen in gecertificeerde verwerkingsinstallaties worden verbrand. 

Kebony is processed by saturating the wood with 100 % bio-based impregnation, primarily based on furfuryl alcohol, which is a bi-product from sugar cane production. This makes Kebony non-toxic and completely safe, has qualified Kebony to the Nordic eco-label Swan, and even makes it suitable for making eating utensils. The technical functions of Kebony is comparable with other types of durable wood, and is maintenance free.

Gebruik

Kebony is onderhoudsvrij (alleen reinigen) en zeer duurzaam. De installatiekosten kunnen iets hoger zijn dan sommige alternatieven, maar dit kan vaak gedurende de levensduur van het product worden bespaard. Het volgende voorbeeld vergelijkt een bekleding van Kebony Character met een standaard geschilderd houten paneel op een huis met 200 m2 bekleding over een periode van 60 jaar. Dit is de verwachte levensduur van de bekleding.

Wij baseren onze berekening op een prijs van € 42,00/m2 van Kebony Character bekleding en voorbehandelde klassieke bekleding van € 20,00/m2. Daardoor zijn de materiaalkosten ongeveer € 8.400,00 voor Kebony en € 4.000,00 voor de klassieke bekleding. Echter de voorbehandelde bekleding moet na montage nog worden geschilderd, waardoor de totale kosten van installatie hetzelfde zijn als professionele schilders worden gebruikt.
 
Van tijd tot tijd moeten beide soorten bekleding worden gereinigd, maar het klassieke paneel moet nog regelmatig worden geschilderd, terwijl Kebony onderhoudsvrij is. Hoe vaak de klassieke bekleding moet worden geschilderd, hangt af van een aantal factoren, zoals het type verf, het weer enz. Het is echter volgens normale aanbevelingen gebruikelijk om ongeveer elke 10 jaar opnieuw te schilderen. 

Hiervoor kunnen professionele schilders worden gebruikt of u kunt het zelf doen. Een schilder zal u ongeveer € 5.600,00 inclusief BTW in rekening brengen, echter als u ervoor kiest het zelf te doen, zullen de verf en apparatuur in de buurt van € 900,00 kosten. Op basis van deze cijfers kost de klassieke bekleding tussen € 9.500,00 en € 37.000,00 over een periode van 60 jaar, vergeleken met € 8.400,00 voor Kebony-bekleding. Als ervoor wordt gekozen om de bekleding zelf te schilderen, dan zal dat ongeveer 500 uur schilderen gedurende de levensduur van de bekleding betekenen.

  Kebony is maintenance free and durable. The installation cost may be a somewhat higher than some of the alternatives, but often this may be saved during the lifespan of the product. The following example compares Kebony Character Cladding with conventional painted wood panel on a house with 200m2 cladding over a 60-year period.

Verwijdering

Kebony is een niet-giftig materiaal dat niet geschilderd of met chemicaliën behandeld hoeft te worden. Gedurende de levensduur is Kebony net zo schoon en veilig als natuurlijk hout en kan na verwijdering als brandhout worden gebruikt. In vergelijking moet met koper geïmpregneerd en geschilderd hout na verwijdering in gespecialiseerde recyclinginstallaties worden verwerkt en kan het milieuproblemen veroorzaken als het in de natuur wordt achtergelaten. 

Because Kebony is non-toxic and does not need to be painted or treated with chemicals, it is as clean and safe as natural wood during its entire lifespan. One may even use it as firewood after disposal, if one chooses. In comparison, copper-impregnated and painted wood must be disposed of in specialized recycling plants after disposal, and may cause environmental problems if it is disposed of in nature.