Drømmer du om å bygge brygge?

Bygge brygge

Drømmer du om å bygge brygge?

Share

Drømmer du om å bygge brygge

Du hører bølgeskvulp fra båten som er fortøyd til bryggen. Du lytter til måkeskrikene der du sitter i en altfor stor (eller for liten) redningsvest. Du kjenner lukten av solkrem, og du har plassert solstolen midt i solsteiken på bryggen slik at du enkelt kan tiltrekke deg hver eneste solstråle. Du trekker pusten dypt, og legger merke til lukten av salt i luften og i håret…

Å ha tilgang til en brygge er ofte synonymt med å kunne nyte sommeren på sitt beste, og et gode veldig mange drømmer om. Har du et ønske om å bygge brygge ønsker vi i denne artikkelen å prøve å hjelpe deg med hvilke lover og regler du bør tenke over før du setter i gang, hva slags materialer du bør bruke og gi deg litt bryggeinspirasjon.

Byggetillate​lse

Den delen av tomten du eier er det du som bestemmer over. Det er derfor lett å tenke at du kan bygge hvor som helst og hva som helst på din egen tomt. Likevel kan det være vanskelig å vite hva du må søke byggetillatelse om, og hvor grensene til tomten faktisk går. Før du hiver deg rundt og åpner verktøykassen, bør du forsikre deg om at du følger lovverket. Det kan være straffbart å bygge for så å sende en søknad i etterkant.

Et godt eksempel på dette er da en hytteeier i Kragerø måtte rive en brygge han hadde gjenoppført uten tillatelse. På tomten han eide hadde det allerede stått en gammel brygge, og derfor trodde han at det var mulig å gjenoppbygge den uten å søke om tillatelse. Slik var det dessverre ikke. Da sjøen hadde skylt vekk den gamle bryggen, måtte det søkes om tillatelse for å bygge nytt, og dermed endte brygge-eieren opp med en bot. 

Søknadsprosessen

Myndighetene har delt kystområdene landet rundt inn i tre soner for å tilrettelegge for en enklere byggeprosess. Når en søknad behandles blir den altså behandlet etter hvilket område tomta tilhører. Områdene blir kategorisert på denne måten:

Sone 1 er den tettest bebodde og mest sårbare sonen. Her er det ofte litt vrient å få tillatelse til å bygge brygge. Denne sonen gjelder for det meste av Oslofjorden. Dersom du har hytte i dette området, anbefales det å gå sammen med naboene for å bygge brygge. Dette kan gjøre søkeprosessen noe lettere, og øke sjansene for byggetillatelse.

Sone 2 omfatter det meste av Sørlandskysten samt sentrale deler av Vestlandet og Trøndelag. Her er det noe lettere å få byggetillatelse enn i sone 1.

Resten av landet kategoriseres stort sett som sone 3. Disse områdene er ikke like tett befolket som de andre sonene, og anses dermed som den sonen det er lettest å få byggetillatelse i. 

bygg brygge sammen
Er dere flere som ønsker å bygge brygge i samme område, kan et tips være å bygge sammen med naboene for å øke sjansene for å oppnå byggetillatelse.

Før du setter i gang bryggeprosjektet, bør du alltid sjekke reguleringsplanen for området tomten din befinner seg i. I noen tilfeller kan det også hende at tomten ligger utenfor regulert område, og her må du normalt sett søke om dispensasjon i tillegg til en vanlig byggetillatelse. Det vil si at du søker om lov til å avvike fra en plan som gjelder din eiendom.

Er du usikker på om du har forstått regelverket, bør du alltid rådføre deg med kommunen eller andre som sitter på denne kunnskapen før du begynner å snekre. Husk på at all utvidelse er søknadspliktig. Kun ordinært vedlikehold av eksisterende godkjente brygger er unntatt søknadsplikten.

bygge brygge ved sjøen
Selv om det frister å sette i gang byggingen umiddelbart, bør du forhøre deg om hva det må søkes tillatelse om. Kontakt kommunen din for å være på den sikre siden.

Plassering

En brygge krever tilstrekkelig vanndybde og bunnforhold. I tillegg kan bryggens plassering ha noe å si for hvordan den tar for seg høyvann, slagsjø, vind, snø og is, som kan påvirke bryggekonstruksjonen. Så fort bryggekonstruksjonen har mistet festet, tar det ikke lange vinteren før den løsner helt. En brygge i le vil derfor bli mindre påvirket enn en brygge mot åpent hav. I tillegg vil en brygge i le gi familien mer komfort der sommerkveldene blir lange. 

Husk at bryggens beliggenhet også må komme tydelig frem i en eventuell søknad om byggetillatelse.

Bryggetyper

Typen brygge du ønsker, har noe å si for hvor den bør plasseres. Her skal vi se nærmere på forskjellige bryggetyper:

Faste brygger

Den faste bryggen er den bryggen vi trolig har sett mest av her til lands. Dette er en brygge som er festet i sjøbunnen, og ofte er den også festet til et fjell eller til land. Vi har sett denne bryggen blitt bygd med ulike teknikker og i ulike varianter gjennom mange år.

Faste brygger ved kysten kan ofte være utsatt for ytre påvirkninger som slagsjø. Faren for at bryggen kommer til å ta skade av været vil vanligvis være mindre i innsjøer, elver eller bukter.

 

bygge faste brygger
Her ser vi et eksempel på en fast brygge med bryggedekke av Kebony-materiale.

Hengebrygger

Som navnet tilsier, er dette en brygge som henger over vannet. Dette kan være lønnsomt dersom man ønsker at bryggen skal ha minst mulig kontakt med vann. Denne bryggen forutsetter imidlertid at man har fjell som går bratt ned eller et støpt fundament. Ulempen er at den ikke kan være veldig lang, og at det kan være vanskelig å legge til for større båter. Likevel kan dette være en nyttig og brukervennlig brygge på en liten hytteeiendom. 

Bryggeknekt

En bryggeknekt er en type brygge du ofte ser langs fjellet. Dette er også den billigste løsningen. Bryggen er stabil, og bryggeknektene kan ofte justeres og tilpasses fjellformasjonene. 

bygge hengebrygge
I områder med mye og bratte fjell, kan en hengebrygge eller en bryggeknekt være en god løsning.

Flytebrygger

Vi ser ofte flytebrygger i småbåthavner eller ved større hytteområder. Disse bryggene følger båten og sjøen, og på denne måten er båten mindre utsatt i urolig sjø. I tillegg vil også selve bryggen være mindre utsatt enn en fastmontert brygge på grunn av dette.

Flytebrygger kan deles inn i to kategorier, lett og tung. En tung flytebrygge er som oftest armert med betong, og tåler å stå ute hele vinteren selv når isen legger seg på vannet. Den lette typen ser man oftere i bukter eller innsjøer, der den er bedre beskyttet og skjermet for hardt vær.

Betong eller tre

Når vi har snakket mye om vær og vind, tenker du kanskje; hvorfor bruker ikke flere betong? Her skal vi gi deg fire gode grunner til å bygge bryggen i tre:

  • Tremateriale er lettere tilgjengelig enn betong

  • Tre er rimeligere enn betong

  • Tre er enklere å bygge med

  • Tre kan være mer miljøvennlig

Både materialene du trenger for å lage betong og selve støpningsprosessen i vann kan være veldig kostbar. Du vil sannsynligvis også behøve profesjonell hjelp. Bygger du en brygge av tre, kan du derimot gjøre hele eller store deler av jobben selv. 

Les mer om våre nyttige tips når du skal bygge platting her

bygg brygge med tre
Det er lettere å bygge en brygge av tre enn betong.

Hvilket materiale bør jeg bruke?

… Når jeg ønsker å velge miljøvennlig

I verden i dag slippes det daglig ut store mengder giftige stoffer i sjøen, som regel uten at vi er klare over det. Tradisjonelt trykkimpregnert tre som er brukt til bryggedekke er et eksempel på dette. For selv om trevirket har blitt herdet slik at det har blitt ugjennomtrengelig for sopp og råte, fører de kjemiske prosessene trevirket går gjennom til at produktene tilslutt blir proppfulle med giftige stoffer som tungmetaller. Når tradisjonelt impregnerte produkter kommer i kontakt med vann, vil disse stoffene etterhvert slippes ut, noe som kan være skadelig for miljøet.

I tillegg er det verre å kvitte seg med tradisjonelt impregnert tre, da dette regnes som spesialavfall. Med Kebony-tre kan du kaste trebordene i peisen dersom du ønsker det. 

… Når jeg vil velge bærekraftig

Våre produkter er miljøvennlige fra produksjon til endestasjon. Når det ankommer fabrikken, blir det foredlet med en miljøvennlig biobasert væske som gjør det motstandsdyktig og ugjennomtrengelig for fukt og insekter. Når treet skal transporteres skjer dette via sjøen og minst mulig via land. Dette er fordi vi ønsker å bidra til minst mulig CO2-utslipp gjennom hele prosessen.

CO2-utslipp er trolig en av de største faktorene bak klimaendringene vi er vitne til i dag. Derfor har vi som befolker denne kloden et ansvar for å bidra til at vi lever mer miljøvennlig slik at generasjoner etter oss kan nyte av de samme godene som vi har i dag. En av måtene vi kan gjøre dette på, er å velge metoder og produkter der både produksjon og transport har bidratt til minst mulig CO2-utslipp.

I tillegg kommer Kebony-treet fra bærekraftige furuskoger. Det vil si at ved å velge vårt tre til ditt bryggedekke, vil du være med på å minske etterspørselen etter tresorter som kommer fra regnskogen. Som du sikkert vet fra før, er regnskogen et av våre største “våpen” for å hindre CO2-utslipp. Den er også hjemmet til mange viktige plante- og dyreliv, i tillegg til urbefolkninger. Derfor bør vi gjøre alt vi kan for å stanse avskogingen. Les mer om våre vedlikeholdsfrie terrassebord her

… Når jeg ønsker en lang livsgaranti

Lange høst- og vintersesonger fører med seg tøffe ytre påkjenninger for bryggens tredekke, og derfor bør du se etter materiale som kan garantere lang levetid. Vårt egne Kebony-tre er et unikt tremateriale med en livsgaranti på minst 30 år. 

bygge brygge
En brygge kan være det perfekte stedet for båten og bading. Her ser du deler av bryggen ved Sørenga Sjøbad, som forøvrig er dekket i Kebony-tre.

Sjøens kraft og saltvann har altså en nedbrytende effekt på bryggen. Derfor bør du tenke på å bygge med solide byggematerialer for å ha lengst mulig glede av bryggen. Det lønner seg å investere i ekstra slitesterke materialer tilpasset lokale forhold og grad av eksponering for vær og vind dersom en skal bygge brygge ved sjøen. Dersom du ønsker at bryggen skal være miljøvennlig, ha lengst mulig livsgaranti, og samtidig se pen ut, bør du velge Kebony.

Hvem er Kebony?

Vi er et norsk selskap med et mål om å bli den ledende merkevaren og teknologibedriften innen treindustrien. Det vil si at vi hele tiden jobber mot akkurat dette målet, og kan derfor alltid gi kundene våre de beste produktene. Vår tremodifisering er en patentert og miljøvennlig prosess der treets egenskaper blir endret permanent. Treverket blir mer motstandsdyktig mot sopp, råte og insekter. Samtidig får treverket et vakkert ytre. Ved montering har det en dyp og fin brunfarge som etterhvert vil skifte til en sølvgrå-patina som minner om eksotiske tresorter. Les mer om våre 9 tips når du skal velge terrassebord denne våren. 

Prosessen

Tremodifiseringsprosessen går ut på å behandle trevirket med en væske basert på furfurylalkohol, som er et organisk og giftfritt biprodukt fra landbruket. Treet blir dermed varmet opp så mye at væsken permanent vil sitte i treverkets cellevegger. Dette fører til at treet blir motstandsdyktig mot harde værforhold som høy fuktighet i et tropisk klima eller våte og kalde vintre, og mot biologisk nedbryting, samtidig som at det er skånsomt mot miljøet. Det vil heller ikke bli forringet over tid. I stedet utvikler det en naturlig sølvgrå farge, som blir vakrere med årene.

Denne unike måten å behandle tre på har ført til at Kebony har mottatt utallige priser for vår grønne tilnærming, og vi har blant annet blitt nevnt som en av verdens mest lovende teknologibedrifter.

Teknologien vår skaper et vedlikeholdsfritt og allsidig treverk. Du kan bruke det til så mye mer enn brygger, og mange har brukt det til å kle hus, snekre møbler, legge terrasser, kledd veggene på innsiden av huset, og mye mer. 

Ønsker du å vite mer om hvem vi er, kan du lese mer om oss her.