Hva er de fysiske egenskapene til Kebony?

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 02/21/2019 - 05:01

Kebony er et naturprodukt, skapt gjennom biologisk impregnering og varmebehandling av bartre. Kebony-prosessen reduserer treverkets evne til å oppta fuktighet, noe som gir Kebony et lavere fuktighetsinnhold enn ubehandlet trevirke. Dette reduserer også krymping og svelling med 50 prosent. En stor fordel med Kebonys prosess er at man unngår sjenerende harpiksutslag (kvae) rundt kvister etter installasjon.