Hva er de mekaniske egenskapene til Kebony?

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 02/21/2019 - 05:01

Kebony-prosessen gjør treverk 30 til 50 prosent hardere enn før behandling. Stivheten økes med 10 til 20 prosent, mens bøyekraften forblir omtrent uendret.