Styret & ledelse

boards-management

Styret

Bent Grøver

Dr. Bent Grøver er administrerende direktør i Skitude Group. Han er en erfaren investeringsprofessor, og har en doktorgrad i anvendt matematikk fra University of Cambridge og en MSc i industriell matematikk fra Norges teknisk -naturvitenskapelige universitet. Dr. Grøver er styreleder i Kebony AS.

 

Gavin Roberts

er investeringsdirektør i Arts Alliance Ventures, en teknologiinvestor. Gavin har en Master of Applied Finance (Macquarie University) og er autorisert revisor registrert ved Institute of Chartered Accountants i England og Wales. Gavin begynte i Arts Alliance Ventures i 2008. Hans kommersielle erfaring før dette er to år i Corporate Finance hos Anglo American, og åtte år hos Ernst & Young Transaction Advisory hvor han fokuserte på private equity, først i Sydney og deretter i London.
 

Lindsay Poston

har en bachelorgrad i ingeniørvitenskap fra Loughborough University og en MBA fra Harvard Business School. Etter 12 år som partner i McKinsey & Company, gikk han videre til høyere stillinger i bygningsbransjen i firma som Meyer International Plc/Saint-Gobain, hvor han var direktør for Timber Products, daglig leder i Jewson og COO i Meyer/Saint-Gobain UK. I tillegg var han styremedlem for HSS Hire Service Group. Han er også styremedlem for The Brett Group, et privateid bygningsmateriale firma i Storbritannia.

 

Goedele Ertveldt 

er investeringsleder i SFPI-FPIM. Goedele har vært ansatt i ulike stillinger i Belfius Bank i 26 år. Fra 1999–2002 jobbet hun som finansanalytiker for Artesia Securities, med ansvar for helse- og bioteknologisektoren. Deretter flyttet Goedele til spesialfinansavdelingen i Dexia Bank Belgia. I november 2013 ble Goedele utnevnt til Head of Private Equity i Belfius Bank, og i oktober 2017 ble hun ansatt i Federal Holding and Investment Company som investeringsleder med hovedansvar for miljø- og biovitenskap. Goedele sitter i dag i styret i ulike risikokapitalfond. Goedele har en bachelor i anvendt økonomi fra Catholic University of Leuven (Belgia) og en mastergrad i Finance and Business Administration fra University of Chicago, Illinois (USA).

 

Roald Borré

Etter 5 år som entreprenør har Roald Borré siden 2011 vært ansatt ved ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV (PMV), der han har hatt stillingen som Head of Equity Investments og leder for PMV-TINA. Roald startet yrkeskarrieren som finansanalytiker i den belgiske avisen Financieel Economische Tijd og kom i 1999 til Puilaecto Private Bankers som Senior Fund Manager med ansvar for ulike investeringsfond på diverse innovasjonsområder, en stilling han hadde til 2006. Roald er ekstern styreleder i Biocartis Group NV. Han sitter i styret for ulike porteføljeselskaper og er medlem av flere rådgivende komiteer. Roald Borré har en master i økonomi og finansvitenskap (HUB, Brussel, 1996).

 

 

 

Ledelse

Norman Willemsen, CEO

Norman Willemsen er en autentisk leder som er lidenskapelig opptatt av vekst. Han har oppnådd solide resultater som leder for komplekse og utfordrende virksomheter. I tillegg har han omfattende erfaring med utvikling og implementering av multikanalstrategier.
I hele karrieren har han jobbet med internasjonale organisasjoner innenfor en rekke ulike bransjer, fra emballasje til byggebransje. Før Norman Willemsen kom til Kebony, hadde han en rekke ledende stillinger i Armstrong World Industries – en globalt ledende leverandør innenfor design og produksjon av innovative tak-, vegg- og opphengssystemer til nærings- og boligbygg, der han spilte en avgjørende rolle for Armstrongs fortsatte vekst og utvikling.

 

Thomas Vanholme, CFO

er finansdirektør i Kebony siden 2019. De siste årene har Thomas bidratt til strategiske og operasjonelle transformasjoner av flere private equity -selskaper i forskjellige bransjer (bygningsmaterialer, bil, farmasøytisk, medisinsk). Thomas har stor erfaring innen strategi, implementering av snuoperasjoner, innsamling og opprettelse av solide økonomiteam. Han startet sin karriere ved KPMG Advisory og har en mastergrad i kommersiell ingeniørfag. I tillegg fullførte han kurs i Corporate Finance, Venture Capital og Private Equity ved Management Schools i KU Leuven og Vlerick.

 

Dirk Schilmöller​, CCO.

Dirk Schilmöller ble ansatt i Kebony som informasjonssjef (CCO) i 2018.
Før dette jobbet han i Hansgrohe SE, først som direktør for selskapets avdeling i Midtøsten, og fra 2016 som salgssjef for SUS, Midtøsten og Afrika. Han har også tidligere vært salgssjef for SieMatic i Tyskland og Midtøsten. Han startet sin karriere innen markedsføring i ulike selskaper i Tyskland, USA og Storbritannia. Dirk har studert internasjonal bedriftsadministrasjon med vekt på Strategic Management og markedsføring ved International School of Management i Dortmund i Tyskland og European Business School i London.​

 

Richard van Weert, COO

Gikk til Kebony i 2021 som COO. Før Kebony hadde han forskjellige lederroller i et bredt spekter av bransjer, fra kosmetikk, FMCG til bygging og konstruksjon. Richard er en autentisk leder med en bred bakgrunn og stor erfaring innen drift, alltid med et sterkt kommersielt tankesett og har en lidenskap for å utvikle selskaper. Han har en solid erfaring med å revitalisere og transformere organisasjoner, ved å utvikle en organisasjonskultur som er rettet mot profesjonalisering av prosesser der åpenhet, entreprenørskap og løsningsorientert handling står sentralt.

Richard studerte teknisk forretningsadministrasjon og fullførte ulike lederopplæringer/kurs.
 

Hovedeiere

Arts Alliance Ventures

Arts Alliance Ventures er et ventureselskap ledet av Thomas Høegh. Selskapet støtter hurtig ekspanderende teknologiavhengige bedrifter i Europa. 

 

Höegh Capital Partners

Höegh Capital Partners er et investeringsselskap med interesser knyttet til Høegh familien og deres profesjonelle samarbeidspartnere.

 

Environmental Technologies Fund (ETF)

Environmental Technologies Fund L.P. er et 110 millioner pund investeringsfond for venture- og vekstkapital med en svært spisset målsetning: «å støtte og finansiere fantastiske vekstselskaper hvis produkter og tjenester leverer betydelige miljømessige og økonomiske fordeler». ETF gir entreprenører og gründere tilgang til et topp europeisk venture-kapitalselskap dedikert til miljøvennlig og ren teknologi. Fondet er finansiert av ledende institusjonelle investorer og har lang erfaring med risikokapital og «grønne» selskaper. ETF støttes av Europakommisjonens initiativ for vekst og sysselsetting.

 

Seventure Partners

Som et av de ledende venture-kapitalselskapene i Europa forvalter Seventure Partners 500 millioner Euro og har siden oppstarten i 1997 investert i innovative selskaper med stort vekstpotensial innen infomasjons- og kommunikasjonsteknologi, og bioteknologi. Bioteknologigruppen investerer i hele Europa innen fire foretrukne sektorer; bioteknologi og legemidler, medisinsk teknologi, industriell bioteknologi og miljøteknologi, og livsstilhelseprodukter og ernæring. En typisk investering ligger mellom 500 000 til 10 millioner Euro per runde, og opp til 20 millioner Euro per selskap, fra tidlig til senere faser. Seventure Partners er et datterselskap av Natixis Private Equity, formuesforvaltningsselskapet til Natixis, med over 4,2 milliarder Euro i private equity-investeringer.

 

Munich Venture Partners

Munich Venture Partners er et venture-kapitalselskap. Selskapet styres av partnere fra høyteknologi- og energiindustri, og erfarne venture-kapitalinvestorer. Som hovedpartner til Fraunhofer-Gesellschaft, en av verdens ledende forskningsorganisasjoner for anvendt forskning, investerer Munich Venture Partners i et utvalg av høyteknologiske oppstartsselskaper innen miljø- og energisektoren.

 

Investinor

Investinor er et investeringsselskap opprettet av den norske stat og forvalter 4,2 milliarder kroner (500 millioner Euro). Investeringsvilkårene og –betingelsene er tilsvarende som for private investorer, med en klar exit-strategi for alle investeringer. Investinor investerer i lovende, unoterte (private) selskaper med internasjonal vekst og ekspansjon som målsetning. Investinor tar minioritetsandel (mindre enn 50%) i sine porteføljeselskap og fokuserer på sektorer med høyt potensial i Norge og som de har omfattende kunnskap og operasjonell erfaring med, for eksempel IKT, olje og gass, bioteknologi, fiskeoppdrett/havbruk, og skogbruk.

 

PMV

PMV NV er et flamsk investeringsselskap, finansiering og lovende gründere fra unnfangelse gjennom internasjonalisering av sin virksomhet, investerer i store infrastrukturprosjekter. PMV har et særlig fokus på bærekraftig og økonomisk utvikling i Flandern, med påviselig merverdi for både økonomi og samfunn. Flamske regjeringen og PMV har satt opp et unikt investeringsfond kalt TINA, som er et markedsstyrt investeringsfond forvaltet av PMV med 1,8 milliarder kroner (200 millioner Euro) i risikokapital. Denne finansieringen styrker innovasjon, låser sin strategiske muligheter og akselererer kommersialisering.

 

SFPI-FPIM

Det føderale holding- og investeringsselskapet ble stiftet i november 2006 og er eid av den belgiske stat. SFPI-FPIM har tre målsettinger: stimulere offentlige initiativer som er i den belgiske økonomiens interesse, støtte private selskapers utviklings- og vekstprosess, og på forespørsel forvalte strategiske aktiva på vegne av den belgiske stat (delegerte oppdrag). Kjernevirksomheten er hjemmebasert flyindustri, lufthavner, nettverk (leveranser og infrastruktur), eiendom og innovasjon. Noen av selskapets viktigste aksjeporteføljer er Belfius, BNP Paribas, Bpost, Brussels Airport Company, Euronext og Fluxys.