Moderna och miljömässigt hållbara – Trondheims nya studentbostäder¬

Moderna och miljömässigt hållbara – Trondheims nya studentbostäder¬

Moderna och miljömässigt hållbara – Trondheims nya studentbostäder¬

Share

Europe’s largest cross laminated timber structure complete with Kebony cladding.MDH Arkitekter chose to use Kebony wood as the main building material for the façade,The sleek and stylish development has a sustainable Kebony façade and will comprise five blocks housing up to 632 students at the Norwegian University of Science and Technology.

Europas största byggnad av korslaminerat trä med Kebony-beklädnad

Moholt 50|50, Trondheims nya studentbostäder kommer att bli Europas största byggnadsprojekt av korslaminerat trä och ett välkommet tillskott till staden. Bygget börjar nu närma sig sitt slut och förväntas stå klart i december 2016. Det vackra och moderna nybygget har en miljömässigt hållbar Kebony-fasad och kommer att bestå av fem huskroppar som kan hysa upp till 632 studenter vid Norwegian University of Science and Technology.  

Visionen för studentbyn är inte bara att skapa enkla och prisvärda bostäder utan också att underlätta vardagen för studenterna så att de kan koncentrera sig mer på studierna. Moholt 50|50 har en stark miljöprofil och fokus på lokalsamhället, och tanken är att det ska bli ett värdefullt tillskott till området och vara till glädje också för lokalsamhället, istället för att enbart öka antalet befintliga studentbostäder. Projektet vill visa att bra arkitektur kan skapa en känsla av samhörighet och tillhörighet även när omsättningen av hyresgäster är hög. Studentbostädernas huvudbyggnad är av korslaminerat trä, en relativt ny produkt som har blivit alltmer populär inom byggbranschen.

With a strong environmental and community focus, Moholt 50|50 is intended to be a valuable addition to the area which will benefit the local community.Trondheim kommer att också kunna dra fördel av stora externa investeringar som bygget har lett till, exempelvis uppförandet av ett nytt, tusen kvadratmeter stort parkeringshus, aktivitets- och träningscenter, bibliotek, vårdcentral, frisör, livsmedelsaffär och klädbutik. Moholt 50|50 kommer att skapa lokala arbetstillfällen samtidigt som man bygger ut efterfrågad service, som en förskola för 171 barn, vars föräldrar studerar på universitetet.

Under hela byggfasen har man fokuserat på miljömässig hållbarhet. Det var också skälet till att MDH Arkitekter valde Kebony-trä som huvudsakligt fasadmaterial, eftersom det är ett miljömässigt hållbart alternativ till tropiska träslag, betong och tegel. Norge har en lång träbyggartradition och Kebonys miljöegenskaper fulländar den hållbara byggnaden på ett perfekt sätt.

I den patenterade Kebony-tekniken behandlas hållbart barrträ med jordbruksbiprodukten furfurylalkohol som polymeriserar träets cellvägg. Detta ger slutprodukten en väsentligt förbättrad hållbarhet och dimensionsstabilitet och resultatet blir en träprodukt med hög prestanda och ett vackert utseende. En färsk studie, gjord av miljökonsultföretaget Bergfald & Co., visade att Kebony har ett betydligt mindre koldioxidavtryck än dess tropiska motsvarigheter. Enligt studien mellan 15 och 30 gånger mindre, träbehandling och transport till norra Europa medräknat. Detta ger stöd för att Kebony är helt rätt val för Moholt 50|50.

Dagfinn Sagen, MDH Arkitekter, säger: ”Det här är ett oerhört ambitiöst projekt som när det står klart kommer att vara Europas största byggprojekt av korslaminerat trä (CLT). Vi valde Kebony eftersom det inte kräver någon behandling under hela sin livscykel – det är alltså det bra alternativ när man vill ha ett helt underhållsfritt fasadmaterial. Med tiden utvecklar Kebony-träet också en vacker, silvergrå patina, och det är en estetik som vi anser perfekt för det här projektet.”

Mette Valen, försäljningschef på Kebony Norge, tillägger: ”Projektteamet som jobbade med Moholt 50|50 har gjort ett fantastiskt jobb och skapat en stor och uppseendeväckande byggnad mitt i ett uppvuxet bostadsområde. Vi är väldigt glada över att miljöfaktorer har stått i fokus och hoppas att byggets omfattning kommer att visa omvärlden att även storskaliga projekt kan ha miljömässig hållbarhet som ledstjärna.”

Photography © MDH Arkitketer