Slussplans urbana park firar ettårsjubileum

Slussplans urbana park firar ettårsjubileum

Slussplans urbana park firar ettårsjubileum

Share

Slussplans urbana park firar ettårsjubileum Slussplans urbana park firar ettårsjubileum

Kebony gör innerstadens uteplatser hållbara

Förra året invigde Malmö stad en helt ny urban park på Slussplan. Nu har det gått ett år och Slussplans urbana park har visat sig vara en stor framgång med sitt offentliga rum som skapats helt utan användning av tropiska träslag, vilket ger total hållbarhet. I parken kombineras en unik trappa som leder vidare till Malmös historiska kanal med grönområden för de boende i kvarteret och sittplatser formade som trianglar, tillverkade av hållbart Kebony-trä.

Den triangelformade parken omgärdas av de befintliga byggnaderna och består av två delar med cirkelformade planteringsbäddar fyllda med perenner och sommarblommor på ena sidan och ett aktivt urbant torg på andra. Parken kan också stoltsera med en av David Svenssons konstinstallationer som avtäcktes när parken invigdes förra året av Ola Melin, stadsträdgårdsmästare i Malmö stad.

Projektet har formgetts av Mandaworks för Malmö stad och är ett mycket lyckat exempel på landskapsarkitektur som väver samman infrastruktur för att skapa ett nytt område för urban ekologi och en plats för avkoppling. Efter förbudet att använda tropiska träslag i Stockholm, och en växande trend runt om i Europa med lagstiftning mot och frivilligt avstående från att använda importerade tropiska träslag i offentliga projekt, ville Mandaworks säkerställa att materialen i projektet kom från hållbart odlade skogar utanför tropikerna. Därför valdes Kebonys hållbara trä till den urbana parkens bänkar längs promenaden eftersom materialet bidrar till att sänka efterfrågan på högpresterande tropiskt trä.

En färsk studie från norska miljökonsultföretaget Bergfald & Co visar att Kebony har väsentligt lägre koldioxidfotavtryck än dess tropiska motsvarigheter. Studien visar att koldioxidfotavtrycket för kalhuggen brasiliansk Ipê ligger på mellan 7 500–15 000 kg per kubikmeter medan koldioxidfotavtrycket för Kebony ligger på cirka 459 kg per kubikmeter. Båda siffrorna inkluderar behandling och transport till norra Europa. Detta banar vägen för en framtid där trä utgör en integrerad och – viktigast av allt – hållbar del av byggbranschen.

Den patenterade Kabony-tekniken har utvecklats i Norge och består av en miljövänlig process som modifierar hållbart odlade barrträd genom att hetta upp träet med furfuryl som är en biprodukt från jordbruket. Genom att polymerisera träets cellvägg får de mjuka träslagen permanent samma egenskaper som tropiska träslag, bland annat hög hållbarhet, hårdhet och dimensionsstabilitet, utan man behöver avverka tropiska skogar.

Användningen av Kebony-trä i det urbana stadslandskapsprojektet nära vattnet i Malmö utfördes efter ytterligare ett nyligen genomfört projekt vid Fjordbyen i Oslo som innehöll offentliga parker och badplatser. Här gjordes ett liknande arbete för att utnyttja Kebony-träets starka ekologiska profil och hållbarhet under omvandlingen av ett postindustriellt hamnområde till en offentlig plats för fritid och rekreation. På samma sätt som i Malmö gjorde Kebony-träets mångsidighet det ovärderligt i bygget av allt från gatumöbler till offentliga strandpromenader. Den silvergråa patina som träet får under sin långa livslängd har gjort det till ett populärt material för arkitekter som arbetar i havsnära områden som dessa där den åldrade patinan ofta blir ett utmärkt komplement till omgivningarna.

Martin Arfalk på Mandaworks säger: ”Vi ville att parken vid Slussplan skulle bli en plats för offentlig rekreation som kommer att finns kvar i många år, och Kebony-träet är så hållbart att det kommer att klara av både slitage och väderpåverkan. Träets attraktiva och naturliga estetik kompletterar också på ett bra sätt parkens särprägel.”

Kebony Swedens Sverigechef Per Thyberg säger: ”Det är glädjande att se att Kebony återigen väljs ut vid utvecklingen av en offentlig miljö för rekreationsbruk. Kebony-träets hållbarhet och vackra utseende kommer att bidra till Malmöbornas uppskattning av Slussplans urbana park.”

Mer information finns på www.kebony.com och www.mandaworks.com