Är det riktigt att Kebony är underhållsfritt?

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 02/21/2019 - 05:01

Kebonyprodukter behöver inte något underhåll bortsett från normal rengöring.