Fördelar med Kebony

Vackert trä från Kebony rekommenderas av ledande arkitekter. Träet är hållbart och tåligt och behöver ingen ytterligare behandling utöver normal rengöring. Kebony's prestanda har bevisats i en mängd olika tillämpningar inklusive trallgolv och beklädnad.

Kebony-tekniken utvecklad i Norge och är en miljövänlig patenterad process, vilket förbättrar egenskaperna hos barrträ genom modifiering med en biobaserad vätska. Resultatet blir att träets cellstruktur genomgår en permanent förändring och trät erhåller högvärdiga egenskaper:

 • Riktigt trämaterial

  med förbättrad och förstärkt cellstruktur

 • Vackert & elegant

  utvecklar en naturlig patina efter exponering av sol och regn

 • Hög slitstyrka

  hårdheten ökar till nivåer som de bästa hårdträslagen

 • Utmärkt stabilitet

  svällning och krympning minskar med 40-60%

 • Lång livslängd

  garanti för hållbarhet utomhus upp till 40 år

   

 • Minimalt underhåll

  ingen ytterligare behandling behövs utöver normal rengöring

 • Resistent

  mot röta och svampangrepp, och andra mikroorganismer

 • Giftfritt

  inga gifter eller skadliga impregneringsämnen

 • Hållbar teknik

  bio-baserad vätska används i Kebony tekniken

 • certifierad råvara

  råmaterialet kommer endast från hållbart förvaltade skogar

 

Vårt timmer är det rätta valet för material för externa, över marken applikationer (t ex. trallar / terrass, beklädnad / fasad och tak) där hållbart miljövänligt och låga krav för underhåll är viktigt. Kebony produceras från hållbart timmer och biobaserade kemikalier som läggs till. Kemikalierna är polymeriserade till en stabil solid inne i träfibrerna, som ger ett stabilt, hårt och hållbart trämaterial. Träbrädorna kan processas med vanliga hårdträ verktyg och maskiner.

Kebony Character brädors ytor ska inte göras något med. Kebony Clear brädor kan sandpappras,planas och formas utan negativa effekter på hållbarheten.

Alla fördelar med Kebony trä

Riktigt trä

Vi erbjuder högkvalitet, riktigt trämaterial. Ingen trä/plast kombination – Kebony trä är helt organiskt. Vi är stolta över att tillhandahålla riktigt trä och den enda ändringen är att vi intensifierar och stärker träets cellstruktur permanent. .

Elegant & vacker

Kebony erbjuder klart och karaktäristiskt ädelträ. Båda visar överlägsna egenskaper men skiljer sig i utseendet. En är slät och silkeslen, den andra rustik och knotig. Allt Kebony trä har en djupt brun färg som kommer att ändra sig till silvergrå patina med tiden. Hastigheten för denna process då det blir grått beror på exponeringsförhållandena och typer av applikationer. Intensiv exponering med solsken coh skyfall kommer snabba på processen och göra det grått snabbare. Normalt, kommer det gråa successivt inom några månader. Denna förändring av utseendet har ingen effekt på motståndet mot röta eller andra tekniska produktegenskaper. Ytbehandling med olja, betsning eller målarfärg kommer reducera grånyans effekten eller ändra färgen på installationen. 

Alla Kebony produkter kan ytbehandlas då man vill behålla originalfärgen så länge som möjligt, eller om man vill byta färgen och utseendet och använda färg. När ytlagret har lagts på, bör man följa instruktionerna från målarfärgstillverkaren noggrant. 

Maximum hårdhet

Tack vare Kebony® teknologin, kan vi öka träets hårdhet till nivåer som liknar de bästa hårdträslagen. Kebony Clear timmerprodukter visar en Brinell hårdhet (N/mm2, EN 1534) mellan 59 till 41, medan teak har en mycket lägre hårdhet än 34. värmebehandlad ask, till exempel, visar en hårdhetsgrad på 30.

Enastående stabilitet

Kebony processen ökar den dimensionella stabiliteten av träet signifikant. Men, Kebony är fortfarande en naturlig produkt som kan svälla och krympa på grund av förändringar av den relativa fuktigheten.

Max som en bräda kan svälla tvärsöver, från helt torr till helt fuktig, kan vara upp till sex procent av brädans bredd för Kebony Character och fyra procent för Kebony Clear. Obehandlat trä sväller under samma förhållanden omkring åtta procent av brädans bredd. 

Garanterad lång livstid

Vårt timmer är idealt för alla utomhustrallar / terrasser och beklädnader / fasadapplikationer tack vare sin stjärnklass för hållbarhet (EN 350). Alla Kebony Clear timmer slag har en hållbarhetsklassificering på 1-2, vilket fortfarande är utmärkt. Skälet är att Kebony Character innehåller en del kärnved, som inte kan behandlas och har därför en lite lägre hållbarhetsklassificering (endast behandlad vitved).

Lågt underhåll

Kebony är en lågunderhållen timmer material som inte kräver någon extra behandling förutom normal rengöring, vilket är mycket goda nyheter för många terrassägare. Att ta bort jord, sand och andra partiklar görs enkelt med en borste and vatten.

Hög resistens

Kebony är mycket resistent mot röta, svampbildning, insekter och andra träförstörande mikroorganismer. Det är därför som vi kan erbjuda upp till 40 års garanti utomhus mot röta, se detaljer kring vårt förlängda garantiåtagande.

Säker & toxinfri

Kebony är inte toxisk för människor eller miljö, inte heller vid användning eller vid avyttrande som skräp.  Det är därför som Kebony ofta väljs för dagis trallar eftersom barn ofta har direktkontakt med träet. Träet splittras inte och innehåller inga toxiner eller kemikalier, inte blir det för varmt på sommaren heller.

Avfall från Kebony brädor kan avyttras and återvinnas på samma sätt som obehandlat trä. Kebony kan brännas som obehandlat trä och utlöser inte några andra rökkomponenter än de som utlöses när du bränner vanligt trä.

Miljövänligt

Kebony trä har inte några skadliga effekter på miljön. Kebony produktionen är baserad på en vätska som extraherats från bio avfall och vår fabriksproduktion följer de mest miljövänliga standard som går att följa. Vid avfallsavyttrandefasen, kan Kebony behandlas som vanligt, obehandlat trä. 

Alla produkter som levereras av Kebony är svanmärkta. Svanen är det officiella nordiska miljövänliga märket, som introducerats av det nordiska ministerrådet. Svanmärkta märkets vision är ett varaktigt samhälle i vilket framtida generationer kan dra fördel av samma villkor och möjligheter som vi gör idag. Ett viktigt steg mot denna vision är, med hjälp av märkning av miljövänligt, att hjälpa konsumenter att välja de mest miljövänliga produkterna. Svan loggan visar att produkten är ett bra miljöval. 

Varaktiga resurser

Råvarorna för Kebony tas från kommersiellt hanterade skogar med stora timmarskördar. Alla våra leverantörer har certifikat som garanterar källan för deras timmer.

Kebony är FSC®-certifierad. Forest Stewardship Council® (FSC®) arbetar för att förbättra skogshantering globalt och genom att certifiering skapas en motivation för skogsägare och hanterare att följa bästa sociala och miljövänliga åtgärder. FSC® förbinder skogen och slutanvändaren, försäkrar att produkterna med FSC® märke uppfyller principer och kriterier som följer högsta sociala och miljövänliga förmåner och överväganden.