Teknik

 

 

Utvecklat i Norge, Kebony® teknologin är en miljövänlig, patentsäkrad process som intensifierar egenskaperna i hållbart mjuk trä med en biobaserad vätska. Processen modifierar träcellerna permanent och ger Kebony förstklassiga hård trä egenskaper och en djup brun färg.

Det finns olika trämodifieringsmetoder, alla ändrar strukturen permanent i cellväggarna. Dessa inkluderar metoder som värmebehandling, acetylering och polymerisation.

Kebony® teknologin modifierar trä genom att forma stabila, instängda furan polymer i träcellväggarna. Dessa ökar den dimensionella stabiliteten, såväl som hållbarheten och hårdheten, av träet. Processen är baserad på impregnering med furfural, som produceras av jordbruksproduktavfall. Kebony använder således en planderiverad avfallsprodukt för att ge intensifierad styrka och hållbarhet till annan plantprodukt – nämligen trä.

technology-1

Steg 1: Impregnering

Impregnering är processen i vilken träet dränks med en biobaserad vätska. Under impregneringen, förs furfural producerad av en biobaserad vätska in i träet för att göra det dimensionellt stabilt trä.

Steg 2: Härdning och torkning

Efter impregnering hettas träet upp – det är då polymerisationen av furfuralen sker. Detta steg hänvisas till som efterbehandlingssteget. Polymer stängs nu permanent in i träcellerna, de är stabila och kommer inte lösas upp och inte heller lösas upp eller läcka ur träet.

Steg 3: Kebony trä

Efter behandling, är träcellsväggarna 50 procent tjockare på grund av de stabila, instängda polymer. Denna permanenta modifiering av träcellsväggarna ger den färdiga träprodukten enastående stabilitet, maxstyrka gällande hårdhet och ett garanterat långt liv. Kebony ger också en hög säkerhetsnivå då träet inte splittras och inte innehåller toxiner eller kemikalier, inte heller blir träet för varmt under sommaren. 

technology-2

Dessutom, är Kebony trä resistent mot röta och svampbildning och andra träförstörande mikroorganismer. Kebony är ett lågunderhållsmaterial som inte kräver någon extra behandling utöver normal rengöring, inga oljor eller annan impregneringslösningar.

 

Kebony är det enda hållbara alternativet till tropiskt trä när estetik och prestanda är viktigt.  Kebony-tekniken är utvecklad i Norge och är en miljövänlig patenterad process, vilken förbättrar egenskaperna hos icke hållbart barrträ genom att modifiera det med en biobaserad vätska. Resultatet blir att träets cellstruktur genomgår en permanent förändring och träet erhåller högvärdiga egenskaper.