FAQ

Kebony är ett mycket slitstarkt, hållbart trä med estetik och prestanda liknande tropiskt trä, som kräver minimalt underhåll vilket ger låga livscykelkostnader.

Se Återförsäljare på vår hemsida.

Kebonyträ tillverkas i vår fabrik i Norge och i Belgien.

Kebony erbjuder upp till 40 års garanti mot röta för material monterat ovan jord och vatten, se Garantibevis detaljer.

Ja, Kebony bearbetas (hyvlas, kapas, profileras, slipas etc.) som annat hårdträ. Som med all bearbetning av hårdträ bör du vidta åtgärder för att skydda personal från dammet som bildas under bearbetningen.

Produktdatablad för alla våra produkter finns på vår webbplats.

Avfall från Kebony hanteras på samma sätt som avfall från obehandlat trä. Det finns inga giftiga eller långlivade kemikalier i Kebony som utgör någon risk mot människors säkerhet eller miljön, inte ens om Kebony eldas upp.

Kebony teknik är en kombination av behandling med bio-baserad vätska och exponering för värme på över 100 °C, vilket gör att träets cellvägg permanent tjocknar. Värmebehandlat trä är endast uppvärmt till en hög  temperatur (170 °C - 215 °C), vilket inte förändrar cellstrukturen i virket utan gör cellväggarna sprödare.

Vi rekommenderar syrafast (A4) i väldigt utsatta marina miljöer och rostfritt (A2) för övrigt.

Kebony kan ytbehandlas om du vill ha ett annat utseende på slutprodukten. Vi rekommenderar vattenbaserad akrylfärg.

Kebony är en naturlig träprodukt. Vid användning utomhus kommer ytan att påverkas av väder och vind över tid. Färgen liksom ytstrukturen kommer att påverkas och ytan kommer att anta en silvergrå ton. Variationer i färg och struktur kan komma att variera, något som tillverkaren inte kan hållas ansvarig för. Detta kommer dock inte att påverka träets tekniska egenkaper.

Kebony har ett litet ekologiskt fotavtryck jämfört med de flesta andra träprodukter. Detta beror på två saker: 1) Kebonys långa hållbarhet - som garanterar att kolinnehållet binds under lång tid jämfört med tiden för återväxt av det trä som Kebony tillverkas av och 2) Kebonys policy att bara använda trä som har odlats och skördats på ett hållbart sätt. Kebonyträ för båtdäck är ett bra exempel: Den färdiga kebonyträprodukten för båtdäck har ett ekologiskt fotavtryck som är mindre än en fjärdedel av det från en produkt av teak. Kebonys hela produktflora innehar den nordiska miljömärkningen Svanen. Kebony använder jordbruksavfall som källa till den aktiva ingrediensen. Kebony minskar användningen av trä från sårbara och hotade regnskogar. Kebony tillverkas i anläggningar som är utformade enligt senaste teknik, utan utsläpp till den omgivande miljön.

Kebonyprodukter behöver inte något underhåll bortsett från normal rengöring.

Kebony har en lägre fukthalt än obehandlat trä när det är i jämvikt med omgivande klimat. Denna effekt beror på bildandet av polymerer  inuti träfibern. Processen minskar även krympning och svällning hos Kebony jämfört med ursprungsträet, normalt med 50 %. Med andra ord, formstabiliteten vid fuktvariationer är kraftigt förbättrad.

Hårdheten förbättras normalt 30 till 50 % jämfört med ursprungsträet. Kebony som baseras på mjuka träslag blir då hårdare än ek medan Kebonyträ för båtdäck är hårdare än merbau och wenge.

Som ett resultat av Kebonyprocessen ökar träets stabilitet drastiskt vilket minskar underhållskostnaderna för att byta ut trasiga brädor..

Kebonys motståndskraft mot röta uppfyller Hållbarhetsklass 1, vilket är den mest hållbara kategorin enligt den Europeiska normen EN 350. Denna hållbarhetsklass garanterar att Kebony har en lång livstid även vid markkontakt. Genom sin hårdhet är Kebony också  mer robust mot slitage än de flesta andra träslag.

Skicka en förfrågan till [email protected]. Varuprover och information skickas inom några dagar.